Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
nieuws:releases:2019:versie_3.51 [2019/09/05 14:53]
eilkovdlaan aangemaakt
nieuws:releases:2019:versie_3.51 [2019/10/18 08:37] (huidige)
eilkovdlaan
Regel 3: Regel 3:
  
 ==== Web ==== ==== Web ====
 +
 +Vanaf 14 oktober zijn deze functies beschikbaar in iASSET.
 +
 +      * Aan de onderhoudscomplexen is een grote verandering doorgevoerd.
 +
 +De functionaliteit is aangepast. Onderhoudscomplex maatregelen hangen af van de onderhoudprojectmethode.
 +
 +1. Als wordt gekozen voor Verdelen, dan blijft de hoeveelheid leeg en moet deze handmatig worden ingevuld. Dan krijgt elke maatregel de hoeveelheid die is ingevuld gedeeld door de som van het oppervlakte van de objecten (Een puntobject is = 1). (Hoeveelheid / totale oppervlakte) x objectoppervlakte.
 +
 +2. Wordt gekozen voor Kopiëren dan is de hoeveelheid de som van het oppervlakte van de objecten en iedere maatregel krijgt hoeveelheid = objectoppervlakte.
 +
 +     * In StreetSmart kan men nu alleen de objecten van een of meer gekozen thema (s) zien;
 +     * De hoofdtab Thema'​s heet vanaf 21 oktober Legenda.
 +
 +Filters, Meldingen, overlays en thema’s selecteren en tonen kan nu in hetzelfde menu, de legenda.De gebruiker kan de kleur en vorm voor (sub-) thema, filter en melding selecteren.Daarvoor is er een palet-knop per regel aanwezig. Deze wordt geactiveerd als het schuifje rechts bovenin aanstaat. ​
 +
 +
 +
 +Opent men het palet, dan wordt de dialoog van "​Definiëren thema uiterlijk"​ getoond. Deze is nu niet meer onder thema Instellingen te vinden maar is hierheen verplaatst. De gekozen kleuren en vormen worden per gebruiker per domein bewaard. De kleur van een object of melding wordt bepaald door de bovenste laag in de volgorde in het legenda menu.
 +
 +De volgorde is:
 +
 +            * De kleur van een object of melding wordt bepaald door de hoogste laag in de legenda;
 +            * Voor filters, meldingen en thema’s:
 +            * Punt, lijn, polygon;
 +        en daarna bepaald de hoogste laag in de legenda de kleur.
 +      * Voor de overlays is de volgorde zoals ze worden aangeklikt (als voorheen).
 +
 +Ieder gedeelte van het menu vouwt dicht om het overzicht te behouden Wordt het hoofdniveau gesloten, dan sluiten alle onderliggende gedeelten ook. Bestaande filters blijven bewaard en werken als knooppunt met het menu. Legenda objecten worden bij elkaar opgeteld.
 +
 +Per filter kan worden bepaald of deze zichtbaar moet worden in legenda door middel van de checkbox naast “privé” en “Schouw”. Standaard staat legenda op ‘uit’. Alle filters in het menu kunnen ververst worden met de ververs cirkel achter het palet. Filters kunnen in het menu opgepakt worden en naar boven of beneden worden verplaatst.
 +
 +  * Enkele verholpen bugs in iASSET zijn:
 +
 +   ​* ​     - De geprinte data van onderhoud werd in twee regels afgedrukt waardoor filteren niet meer mogelijk was.
 +  *   ​- ​    In het uitgebreid zoekfilter werkte in module VTA de "= leeg" functionaliteit niet goed.
 +  *   ​- ​    Het printen van paspoortfoto'​s naar PDF lukte in veel gevallen niet meer.
 +
 +  * Verder is de API documentatie uitgebreid en herschreven met meer levendige voorbeelden,​ deze link is nu niet alleen via de Wiki te vinden maar ook rechtstreeks via de volgende URL: https://​api.iasset.nl/​documentation
 +
 +====Schouw====
 +
 +Waarschuwing:​ de nieuwe iOS versie 13 en de daarop volgend iOS versie 13.1.2 veroorzaken in veel apps problemen, zo ook in de SchouwApp. Deze kan onverhoopt afsluiten gedurende het gebruik. Het is aan te raden voorlopig niet te upgraden naar deze versies.
 +
 +  * Versie 3.6.7 is op 9 oktober uitgekomen.
 +
 +  *     Er zijn enkele kleine aanpassingen in filters. Als het filter een onderhoudsveld bevat, toont het filter alleen passende onderhoudsprojecten;​
 +  *     iOS 13 ondersteuning.
 +  *     Bug zijn verholpen en aanpassingen aangebracht.
 +
 +  * lijstVersie 3.6.8 is op 13 oktober uitgekomen.
 +
 +      * Wegens problemen met de iOS 13 en de daaropvolgende iOS 13.1.2 van 30 september was verdere ondersteuning noodzakelijk.
 +
 +  * Ongeordende lijstVersie 3.6.9 komt uit op 18 oktober.
 +
 +      * Een bug in afhankelijke velden is verholpen.
 +