Privacyvoorwaarden

iASSET neemt je privacy en gegevens zeer serieus, hier zal kort uitgelegd worden hoe iASSET met je gegevens omgaat, waarom we de gegevens opslaan en je rechten bij de met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

iASSET is de besloten vennootschap iASSET BV. Het kantoor van iASSET bevindt zich aan stationsplein 128, 3844 KR Harderwijk. iASSET wordt gebouwd door IT Firm in Varna, Bulgarije en kan met betrekking tot privacy gezien worden als hetzelfde bedrijf.

iASSET heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt deze functionaris bereiken via de helpdesk.

Door het bezoeken van www.iasset.nl worden enkele cookies geplaatst, voorzover je browser deze niet blokkeert. Dit zijn technische cookies om de website te kunnen laten werken en enkele cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en op basis daarvan te kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon. We gebruiken:

  • AddToAny, zodat nieuwsberichten op de iasset.nl landingspagina makkelijk gedeeld kunnen worden.

Hieronder bevindt een overzicht met de persoonsgegevens die wij verzamelen, iASSET probeert alleen de echt nodige gegevens te verzamelen, mocht je vragen hebben over deze gegevens neem dan alsjeblieft contact op met iASSET.

Gegevens Gebruiksdoel Verantwoording
Inloggegevens • Om toegang te verlenen tot het systeem.
• Bijhouden welke gebruiker welke actie verricht
GDPR(6:1F) Verwerken is nodig voor het doel van geïnteresseerden
Telefoonnummer, e-mail • Voor communicatie over inloggen/incidenten
• Om je (naar keuze) op de hoogte te houden van ontwikkelingen van onze applicaties
• Om je (naar keuze) uit te nodigen voor bijeenkomsten.
GDPR(6:1F) Verwerken is nodig voor het doel van geïnteresseerden
Contactgegevens van (potentiële) klanten in implementatiefase • Voor communicatie over verkoop en marketing/management doeleinden GDPR(6:1F) Verwerken is nodig voor het doel van geïnteresseerden
Contactgegevens van de meldingen van burgers • Voor de vervolgcommunicatie na een melding GDPR(6:1F) Verwerken is nodig voor het doel van geïnteresseerden
Contactgegevens, kentekenplaat van aansprakelijkheid (melding) • Voor afhandeling van de financiële zaken tussen de overheid en de betrokkene GDPR(6:1F) Verwerken is nodig voor het doel van geïnteresseerden
Contactgegevens, kentekenplaat van slachtoffers (melding) • Voor afhandeling van de financiële zaken tussen de overheid en betrokkene GDPR(6:1F) Verwerken is nodig voor het doel van geïnteresseerden
Foto’s of meldingen kan misschien per ongeluk de identiteit van omstanders bevatten. • Voor het vervolg van de melding GDPR(6:1F) Verwerken is nodig voor het doel van geïnteresseerden

iASSET heeft gegevens van je in bezit, omdat die door jou (of een collega) geleverd zijn voor iASSET. Denk hierbij aan de gegevens die je invult in iASSET, de Schouw app of via communicatie met de medewerkers.

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij iASSET over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij iASSET. Je kunt verzoeken dat iASSET je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om iASSET te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van iASSET of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van iASSET te verkrijgen. iASSET zal deze verstrekken op een overzichtelijke manier, zodat je makkelijk kan inzien welke persoonsgegevens worden bijgehouden.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat iASSET je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door iASSET

Een verzoek kan verstuurd worden naar de helpdesk. iASSET zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat iASSET een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien iASSET je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy voorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.

Mocht je nog vragen hebben over deze privacy voorwaarden en de wijze waarop iASSET je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar de helpdesk. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop iASSET jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar de helpdesk.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.