Eenvoudige Gebruiksovereenkomst en -voorwaarden “iASSET”

Deze versie is bedoeld om de overeenkomst voor iedereen leesbaar te maken. De onderstaande artikelen komen in hoofdlijnen overeen met de formele versie.

iASSET is alleen voor jou bestemd. Voordat je iASSET kan gebruiken moet je geregistreerd zijn. Door de registratie ben je verantwoordelijk voor de acties van je account, tenzij anders aangegeven bij iASSET.

De dienst “iASSET”, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen in de applicatie is het intellectueel eigendom van iASSET B.V. Informatie die je opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft jouw eigendom. Nimmer zal deze informatie naar derden gestuurd worden zonder je toestemming.

Acties die je verricht binnen iASSET mogen niet in strijd gaan met de (auteurs)wetgeving, hieronder valt het geven van bestanden aan niet-collega’s, racistische informatie opslaan etc. Als iASSET een klacht ontvangt die tegen de voorwaarden ingaat, of iASSET constateert een schending van de voorwaarden mag iASSET ingrijpen, en alle maatregelen nemen om dit gevaar te voorkomen/verwijderen.

iASSET doet haar best, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. iASSET is niet aansprakelijk voor gevolgschade: schade die jullie lopen door niet beschikbaarheid of gegevensverlies.

De kosten kunnen berekend worden via de website, en bij overschrijving het volgens contract afgesproken limiet van objecten, of andere iASSET diensten zullen deze bij de volgende jaarlijkse kosten worden opgehoogd.

iASSET B.V. onderhoudt “iASSET” actief. Ook worden er regelmatig aanpassingen gedaan aan de functionaliteit. Deze zaken worden zoveel mogelijk vooraf aangekondigd via de Wiki en een nieuwsbrief.

Bij deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. iASSET heeft altijd recht op aangeven van strafbare feiten. Als iASSET verwachten wij dat de gebruiker verstandig met de software omgaat.