Voorwaarden

In de subpagina Gebruiksovereenkomst en -voorwaarden "iASSET" vind je de momenteel geldende gebruiksvoorwaarden. Elke gebruiker moet zich eenmalig akkoord verklaren met deze voorwaarden. Dit wordt automatisch gevraagd door iASSET na elke aanpassing van de voorwaarden. De Eenvoudige Gebruiksovereenkomst en -voorwaarden “iASSET” zijn een makkelijk leesbaar uittreksel hiervan.

In de subpagina Databescherming staat beschreven hoe wij de gegevens beschermen tegen verlies, corruptie en onrechtmatige toegang.

In de Privacyvoorwaarden staat omschreven welke gegeven we verzamelen en bewerken en welke rechten je hebt deze in te zien, aan te passen en te laten verwijderen.

Tenslotte beschrijft de pagina Service Level Agreement in het kort welke basis SLA we leveren. Per opdrachtgever kunnen aanvullende voorwaarden zijn afgesproken.